Søg

Gode råd er ikke dyre hos ideal-arkitekter

Før du kontakter håndværkere i forbindelse med et forestående byggeri, er det vigtigt at have styr på omfang, økonomi, budget osv.

Mange vælger at kontakte håndværkere for at få prisoverslag, før der er styr på opgavens omfang. Det gør det svært for håndværkeren at lave en pris. Ofte ender det med, at man som Bygherre slet ikke får pris på det man havde i tankerne. En anden ulempe er, at hvis man – som de fleste gør – får flere priser hjem, er de ikke sammenlignelige, for det er ikke det samme grundlag de er givet på. Får man flere prisoverslag hjem, kan det være svært at sammenligne de forskellige tilbud, hvis opgavens omfang ikke er præcist beskrevet.
Ideal-arkitekter anbefaler følgende rækkefølge, når du skal i gang med et projekt:

Få udarbejdet et skitseprojekt

I skitseprojektet får man klarhed over bl.a. behov, materialevalg, placering på grunden, budget mv.
Indholdet af et skitseprojekt kan variere efter behov, men indeholder som regel:

Overordnede tegninger og beskrivelser
Overordnet materialevalg
Budget, enten i form af overslag eller kalkulation udført af ideal-arkitekter
Evt. myndighedsdialog

Med et skitseprojekt i hånden er man som Bygherre godt rustet til at få klarhed over finansieringen. Hvis man som Bygherre kommer i kreditforeningen eller banken med et skitseprojekt, vil man for det første blive taget mere seriøst. Man ved hvad det er, man vil have lavet, og hvad det koster. Det giver kreditgiveren bedre mulighed for at vurdere projektet, og ofte vil de se mere positivt på projektet, hvis de føler der er styr på det fra begyndelsen.

Næste skridt er myndighedsprojekt

Det er vigtigt, tidligt i projektet, at få klarhed i forhold til om projektet overholder bygningsreglementets krav samt evt. bestemmelser i lokalplan, byplan eller andet. De bebyggelsesregulerende forhold undersøges indledende i forbindelse med skitseprojektet, men i forbindelse med udarbejdelse af myndighedsprojektet arbejdes konkret med reguleringerne.

Myndighedsprojektet indeholder som min.:

Situationsplan
Plantegninger
Facadetegninger
Principsnit
Kloakplan
Regnvandsplan

Energirammeberegning

Overordnet beskrivelse på tegninger

Ansøgning om myndighedsgodkendelse

Hovedprojekt

Hovedprojektet har overordnet til formål at skaffe overblik over tre områder: Konstruktionernes stabilitet, udbudsmateriale så der kan indhentes tilbud fra entreprenørerne og tegninger og beskrivelser som er så detaljerede, at der kan bygges efter dem.
Indholdet af et hovedprojekt kan variere efter behov, men indeholder som regel:

Detaljering af myndighedstegningerne:

Situationsplan
Plantegninger
Facadetegninger
Principsnit
Kloakplan
Regnvandsplan

Supplerende tegninger:

Fundamentplan (jf. ingeniørprojekt med forankringer, søjler mv.)
El-plan
VVS-plan
Ventilationsplan
Varmeplan
Detaljetegninger
Tværsnit
Belægningsplan

Ingeniørprojekt (stabilitet mv.)
Udbudsmateriale og udbudsrunde

Når hovedprojektet og byggetilladelsen foreligger, finder vi i samarbejde tre hovedentreprenører, som bliver bedt om at give tilbud ud fra hovedprojektet. Som regel aftaler vi en dag, hvor de tre indbudte entreprenører kommer forbi på tre forskellige tidspunkter. Her gennemgår vi udbudsmaterialet og entreprenørerne ser eksisterende bygninger eller grunden hvis der er tale om nybyggeri. Du får som Bygherre god mulighed for at møde de indbudte, hvis I ikke kender dem på forhånd. Det kan være rart og en god sikkerhed, når tilbuddene kommer hjem, og der skal vælges entreprenør til opgaven.

Kontrakt, tidsplan mv.:

Når du har valgt den håndværker, som skal bygge dit projekt, er det vigtigt at få lavet et godt aftalegrundlag, som sikrer dig en god byggeproces.

Vi anbefaler, at der bliver udarbejdet en kontrakt mellem dig og håndværkerne, som refererer til hovedprojektet. Kontrakten skal desuden indeholde bl.a. tidsplan for byggeriet og konsekvenserne ved overskridelse af tidsplanen skal være beskrevet. I kontrakten tilføjes også en betalingsplan som er koblet op på tidsplanen. Et byggeri opdeles typisk i fire til seks etaper. Eksempelvis kunne første etape være fundament og terrændæk. Når håndværkeren melder første etape færdig, gennemgås arbejdet. Når der er enighed om, at arbejdet er udført forfalder første rate til betaling i henhold til betalingsplanen.

Tilsyn/udførelse:

Når der er skrevet kontrakt er I klar til at gå i gang med byggeriet. Det kan være en rigtig god idé at tilknytte ideal-arkitekter, også under selve byggeriet. Som minimum vælger de fleste, at vi skal komme og lave tilsyn efter de forskellige etaper, således bliver byggeriet gennemgået før betalinger gennemføres. Tilsyn under selve byggeriet aftales altid individuelt efter behov.